Stukloon

ingangsdatum 01-01-2018

De stukloon bepaling is veranderd per 1-1-2018

Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen nu tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, vraagt u uw werkgeversorganisatie om samen met de werknemersorganisatie(s) in de sector een stukloon norm vast te stellen en een verzoek in te dienen bij de Stichting van de Arbeid. Het kan echter ook voorkomen dat uw werkgeversorganisatie alleen, dus zonder een werknemersorganisatie, een verzoek bij de Stichting van de Arbeid indient. Op de site van de Stichting van de Arbeid vindt u meer informatie over de procedure.

Bron: www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/stukloon-verandert

 

One Reply to “Stukloon”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *