Nieuws

administratie

AVG

Bescherming persoonsgegevens uitgebreid

Ingangsdatum : 25 mei 2018

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangepast aan een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekend onder meer:

  • betere rechten voor betrokkenen, waaronder het recht op het overdragen van persoonsgegevens
  • meer onafhankelijkheid en bevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken
  • introductie van een ‘one stop shop’- systeem van toezicht voor bedrijven met vestigingen of diensten en goederen in meerdere EU-landen.

Voor u als ondernemer betekend dit dat u een aantal zaken goed moet vastleggen, en u moet vooral bewust worden van de gegevens die u verzameld en hoe u hiermee omgaat.

bron: Nieuwe wetten belastingdienst

 

Belastingzaken

BTW-landbouwregeling afgeschaft

BTW-landbouwregeling afgeschaft

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Land- en tuinbouwers moeten vanaf 1 januari 2018 btw gaan betalen over al hun goederen en diensten. Voorheen viel de landbouwregeling onder de vrijstelling.  Het gevolg is dat ook dat het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die geleverd worden door de landbouw vervallen en aangepast naar het hoge tarief

Deze wetswijziging is voor de : Bosbouwers, Landbouwers, Tuinbouwers en Veehouders

Uncategorized

wettelijk bruto minimumloon

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon is verhoogd per 01-01-2018.

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband (40 uur per week) is als volgt:

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
22 jaar en ouder€ 1.578,00€ 364,15€ 72,83
21 jaar€ 1.341,30€ 309,55€ 61,91
20 jaar€ 1.104,60 € 254,90€ 50,98
19 jaar€ 867,90€ 200,30€ 40,06
18 jaar€ 749,55€ 172,95€ 34,59
17 jaar€ 623,30€ 143,85€ 28,77
16 jaar€ 544,40€ 125,65€ 25,13
15 jaar€ 473,40€ 109,25€ 21,85
Personeel

Stukloon

ingangsdatum 01-01-2018

De stukloon bepaling is veranderd per 1-1-2018

Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen nu tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, vraagt u uw werkgeversorganisatie om samen met de werknemersorganisatie(s) in de sector een stukloon norm vast te stellen en een verzoek in te dienen bij de Stichting van de Arbeid. Het kan echter ook voorkomen dat uw werkgeversorganisatie alleen, dus zonder een werknemersorganisatie, een verzoek bij de Stichting van de Arbeid indient. Op de site van de Stichting van de Arbeid vindt u meer informatie over de procedure.

Bron: www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/stukloon-verandert

 

Belastingzaken

Procedure oninbare vordering

Vanaf 2017 is de procedure vereenvoudigd voor oninbare vorderingen

Betaalt een klant uw factuur niet meer of maar gedeeltelijk, en is het zeker dat de factuur niet meer betaalt gaat worden. Dan hebt u aan de Belastingdienst btw betaald die u niet heeft ontvangen. De btw kunt u bij oninbare vorderingen terug vragen bij de belastingdienst.

De regel is als volgt:

De belastingdienst ziet een vordering als oninbaar als de vergoeding 1 jaar na het verstrijken van de betaaldatum nog niet is voldaan aan u.

De regeling geldt ook als een andere ondernemer de vordering heeft overgenomen.

Ontvangt u de factuur later geheel of gedeeltelijk, dan moet u over dat deel de belasting als nog af dragen

Voor vragen neem gerust contact met ons op

Personeel

Stapsgewijs wordt het minimumjeugdloon afgeschaft, stukloon verandert

Wetswijziging per 01-06-2017

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft door de belastingdienst vanaf 21 jaar. Nu geldt het minimumloon vanaf 23 jaar, straks zal deze leeftijd worden aangepast naar 22 jaar en de volgende stap is naar 21 jaar. Het loon van de leeftijdscategorie 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om te voorkomen dat de leeftijd een rol gaat spelen bij het aannemen van mensen.

Ook gaan ze het stukloon bepaling aanpassen: betaling op die basis blijft mogelijk, maar de werknemers verdienen tenminste het minimumloon

 

Belastingzaken

Wijziging pensioen in eigen beheer

Wetswijziging per 01-06-2017

Bent u een directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u in uw eigen onderneming een pensioen reservering opgebouwd ? Dan u dit straks niet meer doen omdat de regeling wordt afgeschaft. U krijgt wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwde vermogen vrij te maken.

Wilt u dat liever niet dan mag u de pensioenopbouw om laten zetten in een oudedagsverplichting.

Wilt u meer informatie of advies inzake pensioen in eigen beheer neem dan gerust contact met ons op.

administratie

Minimumloon voor DGA start-up

Nieuwe wetswijziging vanaf 01-01-2017

Als u een directeur grootaandeelhouder (DGA) van een startende BV bent. Dan mag u de eerste 3 jaar alleen het wettelijke minimumloon verdienen. Hierdoor houd u meer geld over om te investeren in uw groei. Voorheen was u verplicht zich te houden aan het minimum dga salaris