BV

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv)

Bij het oprichten van een bedrijf kunt u kiezen voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de BV. Een BV is een rechtspersoon. Voordeel hierbij is dat de bv aansprakelijk is en u in de meeste omstandigheden niet als privé persoon aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel ontstane schulden. Het kapitaal van de bv is verdeeld in aandelen. U heeft als directeur aandelen in de BV en u bent als directeur in loondienst van de BV en handelt namens de bv.

Oprichting bv

Voor het oprichten van een bv heeft u een notariële akte nodig, deze wordt opgesteld door een notaris. De oprichtingsakte bevat o.a. de statuten van de vennootschap. Tijdens de oprichting stort u ten minste €1,- in de besloten vennootschap, dit kan met geld of in natura. U schrijft zich in, in het handelsregister bij de kamer van koophandel. Wanneer u een bv opricht heeft u vaak al ondernemingsactiviteiten, tijdens deze periode bent u nog persoonlijk aansprakelijk voor alle activiteiten die u verricht. Tijdens de oprichting treedt u naar buiten, namens de “bv in oprichting”.

Aansprakelijkheid bv

Wanneer u een bv hebt voor uw ondernemersactiviteiten,bent u in het beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bezit u minimaal 5% van de aandelen in een bv, dan heeft u een “aanmerkelijk belang” in de bv, en bent u directeur groot aandeelhouder (DGA). Als u lening aan gaat met een bank, laat de bank u ook vaak privé mee tekenen voor de lening. Hierdoor bent u alsnog persoonlijk aansprakelijk. U kunt ook als persoonlijk aansprakelijk worden gesteld waneer:

  • U niet tijdig meldt aan de belastingdienst dat u niet in staat bent om de premies niet kunt betalen
  • U zelf onverantwoordelijke contracten aangaat.
  • U de premies niet kunt betalen door onbehoorlijk bestuur.
  • De bv failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de voorgaande 3 jaren.

Belastingen bv

Een besloten vennootschap heeft te maken met de volgende belastingen (klik op de link voor meer informatie):

Als u directeur bent van een bv bent u verplicht u zelf salaris uit te betalen volgens de gebruikelijk-loonregeling. Deze is vastgelegd in de wet en bestaat uit een minimumjaarsalaris van €44.000.

Bij voldoende winst is het fiscaal voordeliger om u zelf dividend uit te keren omdat u hierover in verhouding minder inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen. Dit kan pas uiteraard na volledig uitkering van het gebruikelijk loon.

Jaarrekening deponeren bv

U bent als bv verplicht elk jaar uw jaarstukken op te stellen en deze te deponeren bij de kamer van koophandel. Welke gegevens u moet deponeren is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Wij als Senator Administraties & Advies kunnen u hiermee helpen.

Sociale zekerheid bv

Als directeur-grootaandeelhouder bent u als werknemer in dienst van de bv en werknemer voor de sociale verzekeringen. Behalve wanneer:

  • u 50 procent of meer van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering heeft (eventueel samen met uw echtgenoot);
  • u en uw directe familieleden ten minste twee derde van de aandelen bezitten;
  • u niet tegen uw wil kan worden ontslagen.
  • Holding en stamrecht bv

Een holding is een bv die de aandelen van een andere bv bezit. U kunt deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van uw ondernemersrisico.

Het oprichten van een stamrecht bv is niet meer mogelijk sinds 1 januari 2014