Factuureisen

Als ondernemer bent u verplicht een factuur uit te reiken voor geleverde diensten en/of goederen.

Deze factuur dient aan bepaalde eisen te voldoen. Uw factuur dient de volgende gegevens te vermelden:

- Uw volledige naam en die van uw afnemer. U vermeldt de naam die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel, handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.
Bij een fiscale eenheid voor de BTW is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.

- Uw volledige adres en dat van uw afnemer. U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende

- Uw btw-nummer. Bij een fiscale eenheid voor de BTW is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert

- Uw KvK-nummer

- De datum waarop de factuur is uitgereikt

- Op de factuur vermeld u een uniek volgnummer

- Een omschrijving van de goederen die zijn geleverd en/of de omschrijving van de geleverde dienst

- Het aantal geleverde goederen en diensten. Hierbij vermeld u ook de eenheid

- De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling

- Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de bedragen apart. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.

- Het btw-tarief dat u in rekening brengt. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de bedragen apart. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.

- Het btw-bedrag

In bepaalde situatie gelden er aangepaste regels voor de facturering. Hierbij kunt u denken aan leveringen van goederen en diensten aan landen binnen en buiten de EU.

 

 

Voorbeeld Facturen

Voor een voorbeeld factuur btw verlegd klik op de volgende link,  voorbeeld pdf factuur btw verlegd

Voor een voorbeeld factuur 21% btw klik op de volgende link, voorbeeld pdf factuur 21% btw