VAR

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Als u als zelfstandigen of freelancer voor een opdrachtgever werkt. Dan kan er onduidelijkheid bestaan over wie er loonbelasting/inkomstenbelasting moet inhouden en betalen over uw inkomsten. Als u voor opdrachtgevers werkt kon er tot op heden een “verklaring arbeidsrelatie (VAR)”worden gevraagd. Deze kon u aanvragen bij de belastingdienst.

Wijzigingen VAR

De VAR kan sinds 2015 niet meer worden aangevraagd. De VAR van 2014 blijft geldig in 2015 en nu ook nog in 2016. De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Hiervoor komt er in de plaats de modelovereenkomst.

De wijziging in de regelgeving zal langzaam worden aangepast volgens een transitieplan. Het transitieplan kent 3 fasen:

Fase 1 voorbereidingsfase

Deze fase loopt tot 1 mei 2016, tot deze periode blijft de oude VAR geldig. In deze periode ligt de nadruk op voorlichting en het tot stand komen van modelovereenkomsten. De voorbeelden van modelovereenkomsten zijn straks terug te vinden op de website van de belastingdienst. Er komt een modelovereenkomst per sector. Als u een eigen modelovereenkomst maakt, moet deze worden ingediend bij de belastingdienst om te worden goedgekeurd. Alleen goedgekeurde modelovereenkomsten zijn rechtsgeldig. Administratie kantoor Senator kan deze voor u opstellen en indienen bij de belastingdienst.

Fase 2 Invoerfase

Deze fase loopt vanaf 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. In deze periode worden geen Verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer versterkt door de belastingdienst. Aan de bestaande VAR kan geen vrijwaring voor de loonheffingen meer worden ontleend. In deze periode krijgen opdrachtnemers en opdrachtgevers de tijd om over te gaan op het gebruik van model- of voorbeeldovereenkomsten of van een individuele overkomst welke eerst goed gekeurd moet zijn door de belastingdienst. Tijdens de invoerfase houdt de belastingdienst wel toezicht, maar zal in deze periode geen repressieve maatregelen nemen.

Fase 3 ingangsmoment

Vanaf 1 mei 2017 moet volgens de nieuwe regels worden gewerkt. Dat betekent dat er geen dienstbetrekking is of loonheffingen moeten worden betaald. De belastingdienst zal een correctieverplichting of een naheffingsaanslag opleggen als er ondanks dienstbetrekking geen loonheffingen worden betaald. Als de dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt alleen de periode vanaf 1 mei 2016 in de handhaving betrokken indien voor 1 mei 2016 de vrijwarende werking van de VAR van toepassing was. Vanaf  1 mei 2017 bent u dus verplicht gebruikt te maken van modelovereenkomsten om als opdrachtgever gevrijwaard te worden voor het betalen van de loonbelasting van de opdrachtnemer of freelancer.

Modelovereenkomsten

Er bestaan straks 2 verschillende vormen van een modelovereenkomst.

Algemene modelovereenkomsten

De belastingdienst stelt in samenwerking met externe organisaties een algemene modelovereenkomst op. In deze algemene modelovereenkomst staat omschreven op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze algemene modelovereenkomst zijn niet voor specifieke beroepsgroepen. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is dan niet van belang.

Voor de modelovereenkomsten zie Belastingdienst

Bron belastingdienst

Individuele overeenkomsten

U kunt een voorbeeld overeenkomst aanpassen of een eigen overeenkomst samenstellen. Deze moet alleen eerst worden ingediend bij de belastingdienst ter goedkeuring. De belastingdienst bepaald aan de hand van de overeenkomst of er wel of geen loonheffingen afgedragen moeten worden door de opdrachtgever.

Administratiekantoor Senator te Zoetermeer kan voor u een modelovereenkomst opstellen en indienen bij de belastingdienst. Wanneer u nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.