KO-regeling

Als kleine ondernemer kunt in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling. Deze wordt ook wel de KO-regeling genoemd. Als u in aanmerking komt hoeft u geen omzetbelasting te betalen of u krijgt een korting op de af te dragen BTW einde van het jaar.

Om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemersregeling moet u voldoen aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Voorbeeldberekening Kleine ondernemingsregeling

Jansen heeft een internet winkel en verkoopt voedingssupplementen. Over het hele boekjaar heeft hij de volgende aangifte BTW ingediend bij de belastingdienst:

[table “KOregeling” not found /]

In Totaal heeft Jansen over het hele jaar €1.473 aan omzetbelasting afgedragen aan de belastingdienst. De aangifte voor kwartaal IV moet nog worden ingediend. Omdat Jansen minder dan €1.883,- heeft betaald aan omzetbelasting, heeft hij recht op de kleine ondernemingsregeling. De aangifte voor kwartaal IV zal er als volgt uit te zien:

 

Hierdoor ontvangt Jansen €113,- terug. Door de kleine ondernemingsregeling heeft Jansen aan het einde van het boekjaar geen BTW hoeven te betalen.