BUA regeling

Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA regeling) is een correctie op de btw voor het privè gebruik. Heeft u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel, denk hierbij aan telefoon, laptop..enz. Dan kan het zijn dat u niet de volledige voorbelasting mag aftrekken. Dit wordt geregeld door de BUA regeling, wat een correctie betekent op uw btw-aangifte

Personeelsvoorzieningen

Personeelsvoorzieningen zijn faciliteiten die u aan uw personeel beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk valt hier dus onder.

Giften en relatiegeschenken

Geeft u goederen of diensten cadeau, of tegen een symbolisch bedrag? Bijvoorbeeld een gift aan een stichting of een relatiegeschenk? U kunt dan de btw niet aftrekken als:de ontvangers van uw geschenk, als zij het zelf zouden kopen, minder dan 30% btw kunnen aftrekken, én u over het drempelbedrag heengaat.

Drempelbedrag

De btw op uitgaven voor personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken is niet altijd aftrekbaar als voorbelasting. U kunt de btw over deze uitgaven alleen aftrekken als de uitgaven per begunstigde per jaar niet meer dan € 227 (exclusief btw) zijn.

Uitzonderingen

Voor sommige personeelsvoorzieningen geldt geen beperking van de aftrek van voorbelasting. Voor de aftrek van btw over eten en drinken voor uw personeel geldt een eigen regeling.

Auto

voor de correctie van de auto verwijzen wij u graag door naar Correctie BUA regeling auto