Venootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting is de belasting over de winst van uw onderneming. Bent u eigenaar van een bv of een nv dan bent u verplicht aangifte Vennootschapsbelasting in te dienen bij de belastingdienst. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen.

Belastbaar bedrag en boekjaar

De Vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag over een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst minus te verrekende verliezen.

Bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag zijn veel regelingen van toepassing die ook gelden voor ondernemers bij de aangifte inkomstenbelasting. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de Investeringsaftrek en afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

Sommige fiscale regelingen zijn specifiek voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. Deze regelingen gelden niet binnen de vennootschapsbelasting.

Daarnaast zijn er specifieke regelingen voor de vennootschapsbelasting, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid.

Aangifte vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting wordt 1 keer per jaar ingediend over een geheel boekjaar. Ook als u geen activiteiten heeft gehad in het desbetreffende boekjaar dan bent u verplicht uw aangifte in te dienen.

Tarieven vennootschapsbelasting

< = €200.000     20.0% van de winst

> €200.000         25.0% van de winst

De tarieven voor 2014 zijn gelijk aan die van 2015