Omzetbelasting

Omzetbelasting (btw)

Omzetbelasting wordt ook wel btw (belasting toegevoegde waarde) genoemd. Wanneer u als ondernemer btw belaste activiteiten verricht bent u bijna altijd verplicht uw klanten omzetbelasting in rekening te brengen

U bent voor de btw-ondernemer wanneer u:

  • Als u Zelfstandig werkt inkomsten hebt, dan bent u meestal ondernemer voor de btw. U kunt ondernemer zijn voor de btw, ongeacht de rechtsvorm die u kiest.
  • Regelmatig inkomsten heeft uit uw bedrijf of beroep. Het maakt hierbij niet uit of u winst beoogt of maakt. Mogelijk maakt u in het begin van uw onderneming zelfs verlies. Ook dan moet u btw betalen over uw omzet.
  • Inkomsten heeft naast uw werk in vaste dienst moet u meestal btw betalen. Bijvoorbeeld als u als schilder naast uw vaste baan regelmatig schilderwerk doet.
  • Een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert, bijvoorbeeld omdat u een pand verhuurt of een vergoeding voor een octrooirecht ontvangt, dan bent u meestal ondernemer voor de btw.
  • Deelneemt aan het ‘economisch verkeer’. De rechtsvorm maakt daarbij niet uit. Wanneer u ZZP’er, freelancer of zelfstandige bent voor de inkomstenbelasting bent u bijna altijd ondernemer voor de btw.

Aangifte omzetbelasting

Wanneer u als ondernemer een btw-nummer heeft, bent u ook verplicht btw-aangifte te doen. Een aangifte btw wordt per maand, kwartaal of per jaar ingediend bij de belastingdienst

Tarieven en vrijstellingen

Het btw-tarief dat u aan uw klanten berekend is in de meeste gevallen het btw-tarief 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 6% (2018), 9% (2019), het 0%-tarief of een vrijstelling.

Onderstaand een verkorte uitleg over de tarieven. Als u graag wilt weten welk tarief op uw diensten en/of goederen van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op.

Goederen en diensten met 21% btw.

Het algemene btw-tarief is 21%. Het 21%-tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder het 6%- of 0%-tarief vallen.

Vrijstellingen

In een aantal branches en voor een aantal activiteiten bent u vrijgesteld van btw. Bijvoorbeeld beleggingsgoud, collectieve belangenbehartiging, componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten Financiële diensten en verzekeringen, fondsenwervende activiteiten, gezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang…enz.

Goederen met 6% (2018) – 9% (2019) btw

Voor een beperkt aantal goederen mag u het verlaagde tarief van 6% in 2018 en 9% in 2019 toepassen.

Goederen met 0% btw

Wanneer goederen exporteert of opslaat in een douane-entrepot, gebruikt u het 0%-tarief. Dit houdt in dat u geen btw in rekening brengt.

Diensten met 6% (2018) – 9% (2019) btw

Levert u diensten? Dan brengt u btw in rekening. Het verlaagde tarief van 6% (2018) , 9% (2019) geldt voor een aantal diensten zoals bijvoorbeeld de schilder branche.

Diensten met 0% btw

Het 0%-tarief geldt voor een aantal diensten waarbij sprake is van grensoverschrijdende activiteiten, zoals internationaal personenvervoer.

Btw in uw administratie

Wanneer u btw-aangifte doet zijn er een aantal eisen waaraan uw administratie moet voldoen. Uit uw administratie moet in ieder geval blijken hoeveel btw u moet betalen. Ook goederen en diensten met verschillende btw-tarieven moet u apart registreren.

U moet zorgen voor een overzicht van uitgaande en ontvangen facturen. Facturen die u verstuurt aan uw klanten, moet u oplopend nummeren.