Loonbelasting

Als ondernemer kan je op het punt komen te staan dat je personeel wilt gaan aannemen. Op het moment dat je iemand in loondienst neemt ga je loon betalen over de gewerkte uren. Over het uit te betalen loon moet je loonheffingen in inhouden. De loonheffing is de voorbelasting van de inkomstenbelasting.

Loonheffingen bestaan uit:

 • Loonbelasting en premies volksverzekeringen
 • Premies werknemersverzekeringen
 • Inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet

Het is niet eenvoudig om loonheffingen zelf te berekenen. Administratiekantoor Senator heeft specialisten in dienst die voor u de loonheffingen kunnen berekenen en de volledig loonadministratie voor u kunnen verwerken. Dit alles tegen een vast tarief zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Toch is het nuttig om te weten welke loonheffingen er zijn en op basis van welk bedrag (grondslag) ze worden berekend.

Grondslag voor de loonbelasting

loon in geld (ook wel: 'brutoloon')
+loon anders dan in geld, denk hierbij aan een cadeau voor een speciale gelegenheid
+Fooien en uitkeringen (winst, bonus)
-aftrekposten voor alle loonheffingen, zoals het werknemersdeel van een pensioenpremie, premie PAWW
=grondslag voor alle loonheffingen

 

Loonbelasting en premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz, AKW)

De loonheffing bestaat uit de loonbelasting en premie volksverzekeringen  De loonheffing werkt op basis van het schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen. Bekijk de actuele tarieven 

Premies werknemersverzekeringen (ZW, WW, WAO/WIA)

De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers voor:

 • werkloos
 • Arbeidsongeschikt
 • ziek

De premies van deze verzekeringen betaal jij als werkgever, de premie is opgebouwd uit de volgende werknemersverzekeringen:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)
  • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Als werkgever betaal je daavoor de volgende premies:

 • Ufo-premie
 • gedifferentieerde premie Whk
 • premie WW-Awf
 • sectorpremie
 • basispremie WAO/IVA/WGA

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Daarnaast draag je als werkgever en als zelfstandige ondernemer een werkgeversheffing Zvw af en in bepaalde gevalleen een bijdrage Zvw. Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst