Inkomstenbelasting

Misschien stelt u zich wel eens de vraag wat inkomstenbelasting eigenlijk is. Inkomstenbelasting wordt in vaktermen ook wel eindheffing genoemd.
Iedereen die in Nederland woont of vanuit Nederland inkomsten heeft moet hierover belasting afdragen aan de belastingdienst.
U betaald dan belasting over uw inkomen uit loondienst of over inkomen wat u geniet uit uw onderneming.

Verder betaald u belasting over financiële belangen in een vennootschap en over uw spaargeld en beleggingen. De Belastingdienst int de inkomstenbelasting.
U bent zelf verandwoordelijk voor het aangeven hiervan. De belasting die wordt geheven wordt verdeeld over een boxen stelsel

Inkomstenbelasting BOX 1: Werk en woning

U betaalt in box 1 belasting over het belastbare inkomen uit werk en woning. Inkomsten uit werk kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • loon, fooien of winst uit onderneming;
 • uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie;
 • buitenlandse inkomsten;
 • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter.

Er zijn ook een aantal aftrekposten in box 1. In Box 1 kunt u onder meer de volgende aftrekposten hebben:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek, zoals:alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
 • studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • onderhoudskosten rijksmonumentenpand
 • kwijtgescholden durfkapitaal
 • giften
 • restant persoonsgebonden aftrek

Heeft u hier vragen over neem dan gerust contact met ons op