Inkomstenbelasting

Misschien stelt u zich wel eens de vraag wat inkomstenbelasting eigenlijk is. Inkomstenbelasting wordt in vaktermen ook wel eindheffing genoemd.
Iedereen die in Nederland woont of vanuit Nederland inkomsten heeft moet hierover belasting afdragen aan de belastingdienst.
U betaald dan belasting over uw inkomen uit loondienst of over inkomen wat u geniet uit uw onderneming.

Verder betaald u belasting over financiële belangen in een vennootschap en over uw spaargeld en beleggingen. De Belastingdienst int de inkomstenbelasting.
U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven hiervan. De belasting die wordt geheven wordt verdeeld over een boxen stelsel

Inkomstenbelasting BOX 1: Werk en woning

U betaalt in box 1 belasting over het belastbare inkomen uit werk en woning. Inkomsten uit werk kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • loon, fooien of winst uit onderneming;
 • uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie;
 • buitenlandse inkomsten;
 • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter.

Er zijn ook een aantal aftrekposten in box 1. In Box 1 kunt u onder meer de volgende aftrekposten hebben:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek, zoals:alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
 • studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • onderhoudskosten rijksmonumentenpand
 • kwijtgescholden durfkapitaal
 • giften
 • restant persoonsgebonden aftrek

Inkomsten uit woning

De inkomsten uit uw eigen woning worden als volgt berekend.

Als eerste wordt er bepaald wat uw eigenwoningforfait is deze wordt berekend door de WOZ waarde te nemen van uw woning en dan een percentage daarvan te nemen. Het percentage is afhankelijk van het boekjaar (zie onderstaande grafiek)

Daarnaast wordt er gerekend met de aftrekpost rente over uw hypotheek. Het verschil tussen de eigen woningforfait en de rente over de hypotheek wordt opgeteld bij uw inkomsten in Box 1.

Voorbeeld berekening:

U woning heeft een WOZ waarde van €170.000 dan is uw woningforfait hierover €1.190,- (boekjaar 2018). De rente die u betaald over uw hypotheek is het gehele boekjaar 2018 €3.000,-. Dan wordt er de volgende berekening gemaakt : €1.190,- -/- €3.000 = -/- €1.810,- . Het negatieve bedrag wordt uiteindelijk in deze berekening in mindering gebracht van uw inkomsten in Box 1.

Inkomstenbelasting BOX 2: Aanmerkelijk belang

Als u aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap of coöperatie, dan moet u misschien belasting betalen over het aanmerkelijk belang.

De volgende voordelen tellen mee in box 2

 • Dividend (regulier voordeel)
 • Vervreemdingsvoordeel door verkoopwinst op aandelen

Het belastbaar inkomen box 2 is het voordeel dat u geniet welke wordt verminderd met uw persoonsgebonden aftrek. U mag uw persoonsgebonden aftrek verrekenen als u in box 1 of box 3 te weinig inkomsten heeft.

Aanmerkelijk belang

Aanmerkelijk belang heeft u, eventueel samen met uw fiscale partner als u indirect of direct minimaal 5% heeft van :

 • Stamrecht in een coöperatie, vereniging.
 • Het genot heeft van aandelen in een binnen of buitenlandse vennootschap
 • Aandelen bezit in een binnen of buitenlandse vennootschap
 • Winstbewijzen van een binnen of buitenlandse vennootschap

Onderstaand de tabel voor de tarieven in Box 2, hierin zijn ook de belastingplannen mee genomen voor de komende jaren.

Tarief box 2

JaarBelasting tarief
202126,90%
202026,25%
201925%
201825%
201725%
201625%

Inkomstenbelasting BOX 3 : sparen en beleggen

Alles wat toegerekend kan worden als uw vermogen moet u aangeven in BOX 3.

De volgende onderdelen vallen onder het box 3 vermogen :

 • bank standen
 • Spaargelden
 • aandelen en beleggingen waar u geen aanmerkelijk belang in heeft
 • Tweede woning

Box 3 aftrekposten zijn:

 • schulden aan derde maar geen hypotheek schuld
 • Bankkredieten
 • overige schulden

Heffingsvrij vermogen

Onderstaand de tabel van het heffingsvrij vermogen, heffingsvrij vermogen betekend dat u geen belasting betaald over uw vermogen als het totaal van uw vermogen niet meer is dan aangegeven in onderstaande tabel.

JaarZonder fiscale partnerMet fiscale partner
2019€ 30.360,-€ 60.720,-
2018€ 30.000,-€ 60.000,-
2017€ 25.000,-€ 50.000,-
2016€ 24.437,-€ 48.874,-

Vermogensbelasting

De vermogensrendementsheffing werkt voor 2019 met 3 schijven als uw vermogen meer dan €30.360,- is.

vermogen Belasting
€0,- tot €30.360,-0%
€30.361,- tot €102.010,-0,58%
€102.011,- tot €1.020.096,-1,34%
>€1.020.0961,68%

De tarieven van 2018 waren als volgt:

vermogen Belasting
€0,- tot €30.000,-0%
€30.001,- tot €100.800,-0,58%
€100.801,- tot €1.008.0001,30%
>€1.008.0001,61%

 

 

Heeft u hier vragen over neem dan gerust contact met ons op