Dividendbelasting

Wanneer er in uw nv of bv winst is over een boekjaar, kan de vennootschap een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders.
Dit gebeurd meestal in de vorm van een dividend uitkering. De vennootschap die het dividend uitkeert draagt hier belasting over af aan de Belastingdienst.
De ingehouden dividendbelasting kan vervolgens verrekend worden met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Aangifte dividendbelasting

De aangifte dividendbelasting moet door de vennootschap worden aangegeven binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Wanneer u een aangifte formulier heeft ontvangen
dient u te allen tijden aangifte te doen. Ook als de vennootschap geen dividend uitkeert, het aangifte bedrag is in dat geval dan Nihil.

Tarieven dividendbelasting

Het algemene tarief voor de dividendbelasting is 15%.