Correctie BUA regeling

Correctie privé gebruik BUA regeling bij gebruik auto van de zaak

Als een auto van de zaak ook privé wordt gebruikt is er niet alleen de bijtelling welke betaald wordt via de inkomstenbelasting en/of loonbelasting.Er zal ook een correctie moeten plaats vinden via de BUA regeling over de omzetbelasting.

Welke correctie er moet plaatsvinden hangt af van de onderstaande stellingen.

Is de auto voor de BTW toegerekend aan de ondernemer?

Hiermee wordt de vraag gesteld of de auto in de zaak is aangekocht en te naam is gesteld. Als dat niet het geval is dan hoeft er geen correctie plaats te vinden.


Beschikt de ondernemer over een kilometerregistratie?

Als u geen kilometerregistratie bijhoudt dan moet u 2.7% corrigeren over de aanschafwaarde incl. BPM en btw volgens de BUA regeling naar tijdsbelang.U past de 2,7% regeling alleen toe voor de eerste 5 jaar, daarna mag u corrigeren voor 1.5% zolang u de auto in de zaak heeft staan.

Voorbeeld berekening:

We hebben een auto gekocht voor €45.000 inclusief btw en BPM, dan gaat de berekening voor de BUA correctie als volgt:

2,7 % van €45.000 = €1.215,- (BUA Correctie)

Bij afwisselend gebruik of de auto is langer dan 5 jaar geleden aangeschaft dan mag de 1,5% regel worden toegepast.

1,5 % van €45.000,- = €675,-

De correctie aan terug te betalen btw is dus €1.215 of als de auto langer dan 5 jaar in gebruik is €675,-

Let wel deze correctie is over de BUA regeling maar is ook een privé opname.


Correctie over het werkelijke privé gebruik verhouding zakelijk/ privé gebruik

Als u wel een kilometerregistratie bijhoud is de correctie via de BUA regeling als volgt:

We gaan uit van dezelfde auto die voor €45.000,- is aangeschaft incl. BTW en BPM.

Stel u heeft uw kilometers bijgehouden en u heeft 36.000 km gereden waarvan 12.000 km privé

De berekening van de bijtelling einde van het jaar gaat als volgt:

we nemen 1/5 deel van €30.000 (excl. de BTW en BPM)= €6.000,- (afschrijvingskosten)

Brandstof kosten = €4.500,-

Onderhoudskosten = €850,-

Totaal van de kosten= €11.350,-

We nemen de verhouding van de gereden privé kilometers en zakelijke kilometers: 12.000/36.000 x €11.350,- = €3.783.34,-

De BUA correctie is dan : 21% van €4.320,- = €794.50,-