Bijtelling auto

Correctie privé gebruik inkomstenbelasting

Voor de bijtelling voor het privé gebruik bij de inkomstenbelasting en/of loonbelasting wordt de volgende tabel gehanteerd:

C02-uitstoot in gram per kilometer2015201620172018
04%4%4%4%
meer dan 022%22%
>0 tot 507%15%
51 tot 8214%
51 tot 10621%
83 tot 11020%
107 en meer25%
111 en meer25%

De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het percentage is geldig voor een periode van 60 maanden (5 jaar). Deze periode start op de 1e dag van de maand die volgt na de datum van de ten naam stelling. Bijvoorbeeld: U hebt de auto op uw naam laten zetten op 16 februari dan gaat de periode van 60 maanden in op 1 maart.

Na de periode van 60 maanden moet er opnieuw worden beoordeeld welk percentage aan bijtelling van toepassing is.

Voorbeeldberekening:

U kiest het jaar en de datum waarop de auto op naam is gesteld. In ons voorbeeld valt de auto onder de 20% bijtelling. In het voorbeeld berekenen wij het bedrag wat bij uw inkomsten box 1 zal worden opgeteld

Voor de gewone ondernemer bereken je de bijtelling als volgt:

20% van €45.000 = €9.000 zal de maximale bijtelling zijn

Voor de IB ondernemer mag er gekozen worden voor de totale kosten a €13.840 in ons overzicht of voor €9.000. U kiest natuurlijk voor de €9.000,- bijtelling maar het kan voorkomen dat uw totale kosten van de auto lager liggen dan het percentage over de cataloguswaarde van de auto. Als dat het geval is mag u als IB ondernemer ook kiezen voor de totale kosten als bijtelling

 

Bovenstaande is een voorbeeld berekening als de bijtelling moet worden toegepast. Voor de IB ondernemers zijn er dus bepaalde voordelen te behalen.