Eindejaarsactualiteiten

Wij informeren u graag over de wijzigingen die plaats gaan vinden na aanleiding van het nieuwe belastingplan:

De volgende punten komen aan de orde :


Wijziging btw lage tarief

Per 1-1-2019 gaat het lage tarief omzetbelasting van 6% btw naar 9% btw, er is besloten dat er geen overgangsrecht van toepassing is. Hierdoor is de datum op de factuur bepalend, dit leggen we graag uit aan de hand van onderstaande voorbeelden:

  • Heeft u werkzaamheden verricht in 2018, maar maakt u de factuur in 2019, dan moet u 9% btw op de factuur handhaven.
  • Factureert u de werkzaamheden vooruit, dus u maakt een factuur in 2018 voor de komende werkzaamheden in 2019, dan moet u 6% btw op de factuur handhaven.

Dus als u nog nog facturen maakt in 2018 dan hanteert u het oude 6% tarief, maakt u facturen in 2019 dan hanteert u het nieuwe tarief van 9% btw.


Wijziging vpb tarief

Vanaf 2019 gaan de tarieven van de vennootschapsbelasting wijzigen. De vennootschapsbelasting tarief is t/m 2018 voor de belastbare winst t/m €200.000 , 20% geweest en voor de belastbare winst boven de €200.000,-, 25% . In het nieuwe belastingplan zijn de volgende verlagingen aangekondigd voor de vennootschapsbelasting:

 


Inkomstenbelasting box 1

De komende 3 jaar worden de tarieven in BOX 1 gewijzigd, zodat uiteindelijk de box 1 tarieven van 3 tarieven naar 2 tarieven worden gewijzigd.

Voor de tot zo ver bekende tarief wijzigingen zie onderstaande tabel:

Tarieven box 1

Belastbaar inkomen uit werk en woning van meer danMaar niet meer danTarief 2018Tarief 2019Tarief 2021
€20.142,-36,55%36,65%37,05%
€20.142,-€34.404,-40,85%38,10%37,05%
€34.404,-€68.507,-40,85%38,10%37,05%
€68.507,-51,95%51,75%49,50%

Eigenwoningforfait (EWF)

Door de afschaffing van de wet Hillen, wordt de aftrek van de eigenwoningforfait elk jaar met 3,33% verlaagt. Zie onderstaande grafiek voor het verloop in de komende jaren:

Voor meer informatie over uw eigenwoningforfait verwijs ik graag naar volgende site: inkomstenbelasting


Inkomstenbelasting box 2

Vanaf 2020 wijzigen de tarieven inkomstenbelasting box 2 als volgt:

Tarief box 2

JaarBelasting tarief
202126,90%
202026,25%
201925%
201825%
201725%
201625%

Voorwaartse verrekeningen verliezen

Voorwaartse verrekeningen van de verliezen in Box 2 worden beperkt. De huidige termijn van 9 jaar wordt beperkt tot 6 jaar. De verliezen uit het boekjaar 2018 kunt u nog verrekenen tot  het boekjaar 2027, verliezen uit het boekjaar 2019 kunt u verrekenen tot het boekjaar 2025. Voor het totale overzicht verwijs ik u graag naar onderstaande tabel:

Verliesverrekeningen

verlies jaar verrekenbaar totaantal jaar
202020266
201920256
201820279
201720269
201620259
201520249
201420239

Inkomstenbelasting box 3

Vanaf 2019 wijzigt het heffings vrijvermogen in box 3

JaarZonder fiscale partnerMet fiscale partner
2019€ 30.360,-€ 60.720,-
2018€ 30.000,-€ 60.000,-
2017€ 25.000,-€ 50.000,-
2016€ 24.437,-€ 48.874,-

Onderstaand de wijziging in de tarieven voor het belastbaar vermogen in box 3 2019.

vermogen Belasting
€0,- tot €30.360,-0%
€30.361,- tot €102.010,-0,58%
€102.011,- tot €1.020.096,-1,34%
>€1.020.0961,68%

Heffingskortingen

De heffingskortingen worden per 2019 verhoogd volgens onderstaande tabel

Heffingskorting (maxima)20182019
Algemene heffingskorting€ 2.265,-€ 2.477,-
Arbeidskorting€ 3.249,-€ 3.399,-
Inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.801,-€ 2.835,-

Vrijwilligersvergoeding

Belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers wordt met ingang van 2019 verhoogd naar:

  • maximaal €5,- per uur i.p.v €4,50
  • maximaal €170,- per maand i.p.v €150,-
  • maximaal €1.700,- per jaar i.p.v. €1.500,-

 Afschaffing Kleine ondernemingsregeling

De opzet van de kleine ondernemersregeling (KOR) voor de BTW gaat per 2020 wijzigen. De bestaande KOR (lees meer) wordt afgeschaft en daar komt een nieuwe regeling voor in de plaats.

Vanaf 2020 komt er een nieuwe regel met de naam OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting)

De OVOB houdt in dat ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland vanaf 1 januari 2020 kunnen kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit gaat gelden voor elke ondernemer dus ook voor de besloten vennootschappen, stichtingen, verenigingen, eenmanszaken. Dit is anders dan de oude KO-regeling die er alleen was voor de IB ondernemer.

Als je vanaf 1 januari 2020 minder dan €20.000 omzet hebt kan je vrijstelling aanvragen voor de BTW plicht, dit betekend het volgende:

  • Geen administratie plicht
  • Geen btw aangifte plicht
  • Geen btw afdracht
  • Geen btw teruggaven op uw kosten

Als u in de regeling valt zal dit zijn voor 3 jaar, na 3 jaar wordt er opnieuw gekeken of u in de OVOB regeling valt.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *