30%-regeling voor buitenlandse werknemers verkort van 8 naar 5 jaar

De 30% regeling is er voor de buitenlandse werknemer, u krijgt een korting op de loonheffing als u een buitenlandse werknemer in dienst neemt omdat u een specifieke deskundigheid niet in Nederland kan krijgen maar wel vanuit het buitenland.

De looptijd van de 30% regeling was in de oude wetgeving 8 jaar, in de mogelijke wetswijziging per 01-01-2019 wordt de looptijd hiervan aangepast naar 5 jaar.Alle overige voorwaarden van de 30% regeling veranderen verder niet.

30%-regeling

Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (EKIW) – houdt in dat de werkgever aan bepaalde werknemers 30% van het loon inclusief de vergoeding, of 30/70 van het loon exclusief de vergoeding, kan verstrekken als vrije vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die een werknemer maakt in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De 30%-regeling geldt zowel voor de uitgezonden als de ingekomen werknemer, voor de ingekomen werknemer geldt dat de werkgever een beschikking moet aanvragen bij de Belastingdienst voor toepassing van de 30%-regeling.

bron: belastingdienst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *